Абітурієнту

Абітурієнт навчання на нашій кафедрі може здійснюватися за наступними формами: денна, заочна.

Крім того навчання може бути за скороченою програмою для тих абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста. Для тих хто вже має вищу технічну освіту, мають можливість додатково отримати швейну спеціальність за короткий час (1,5 роки).

Студент на базі середньої школи за 3 роки 10 місяців або на базі молодшого спеціаліста у термін 1 рік 10 місяців отримує базову вищу освіту “Бакалавр технологій легкої промисловості”.

Правила прийому у 2022 році. – http://prk.khnu.km.ua/pravila_khnu/

При бажанні можна продовжити навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) “Магістр” (1.5 роки).

На даний час підготовку ОКР “Магістр виконують за спеціалізацією:

“Художне моделювання, конструювання та технологія швейних виробів”

Сфера діяльності випускників кафедри: швейні підприємства різних форм власності, будинки моделей одягу, підприємства легкої промисловості, дизайн-студії пошиття одягу, ательє, авторські майстерні, проектно-конструкторські організації, навчальні заклади професійного спрямування (технікуми, коледжі, професійно-технічних училища тощо).

Посади, які можуть займати випускники: інженер-конструктор, модельєр-конструктор, інженер-технолог, начальник цеху, керівник групи, інженер-дослідник, керівник науково-дослідної лабораторії, викладач вищих навчальних закладів.

У 2022 році для вступу в Хмельницький національний університет на спеціальність 182 Технології легкої промисловості за програмою “Конструювання та технології швейних виробів” абітурієнт повинен мати сертифікати з Національного мультимедійного тесту з таких навчальних предметів:

На повну форму навчання (бюджет чи контракт):

  1. Українська мова.
  2. Математика.
  3. Історія України

На скорочену форму навчання:

1. Українська мова, 2. Математика – на бюджет.

1. Українська мова, 2. Історія України – на контракт.

З 14 липня 2022 року починається прийом документів на 1-ий курс на денну, заочну форми навчання.

Для вступу на перший курс потрібно:

1) Подати заяву про вступ (Абітурієнт подає заяву про участь у конкурсному відборі до Хмельницького національного університету (далі – заява) в електронній формі(після школи) (https://vstup.edbo.gov.ua/).

Під час реєстрації абітурієнт зазначає такі дані: адресу електронної пошти, до якої має доступ; серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ; номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий

Абітурієнт повинен мати такі документи:

заява, заповнена особисто вступником
копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього
копію сертифікату відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2019, 2020, 2021 та 2022 років.

3 копії документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 або 12 сторінки);
6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;
копія приписного свідотцтва або військового квитка.
копію документів, що засвідчують право вступника на позаконкурсний вступ або першочергове зарахування (при наявності);
довідка про можливість отримання “сільського коефіцієнту” (при наявності).
Для вступу на скорочену форму навчання вступник повинен мати такі документи:

заява, заповнена особисто вступником;
копія диплому молодшого спеціаліста, і додаток до нього;;
3 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;
3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;
6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
копію сертифікатів відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання.

Закінчення прийому заяв та документів 22 липня 2022 року.

Підготовче відділення ХНУ забезпечує:

ґрунтовну теоретичну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання;
поглиблення та розширення знань обдарованих випускників загальноосвітніх навчальних закладів із обраного предмету, сприяння свідомому вибору професії;
психологічну адаптацію слухачів до умов та специфіки навчального процесу у ВНЗ;
високу результативність вступу до вищих навчальних закладів.
Навчальний процес здійснюють відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, затверджених кафедрами базових і спеціальних дисциплін та адаптованих згідно із вимогами Державного стандарту повної середньої освіти та Українського центру оцінювання якості освіти. Відповідно до Умов прийому до ВНЗ України та Правил прийому до ХНУ, слухачам підготовчого відділення при вступі на навчання за інженерно-технічними та природничо-математичними напрямами підготовки додають до 10 балів до загального конкурсного балу.

Термін навчання на підготовчому відділенні не менше 3 місяців, а обсяг аудиторного навантаження не менше за 150 академічних годин. Аналіз роботи підготовчого відділення показав, що щорічно понад 90 % його випускників вступають на навчання до Хмельницького національного університету. Навчаючись на підготовчому відділенні, ви отримаєте якісну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання та підвищите свій рівень знань для подальшого вступу до нашого університету та інших вищих навчальних закладів України.

Ви отримаєте об’єктивну оцінку власних здібностей, випробуєте на собі унікальну систему проходження незалежного оцінювання шляхом пробного тестування. Ваш рівень знань і умінь оцінюють тематичним та підсумковим контролем: протягом навчання слухачі проходять аудиторну підготовку та виконують заплановані контрольні роботи із загальноосвітніх дисциплін. Висококваліфіковані викладачі університету якісно забезпечать навчальний процес у системі підготовчого відділення і нададуть можливість майбутнім абітурієнтам:

систематизувати та поглибити одержані знання із загальноосвітніх дисциплін;
за тестовими технологіями підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.
Слухачами довузівської підготовки можуть стати усі бажаючі з випускників поточного року різних навчальних закладів та громадян, які мають повну загальну середню освіту.

Випускникам підготовчого відділення після закінчення навчання видають посвідчення, яке необхідно подати до приймальної комісії разом із пакетом інших документів.

Перелік предметів, за яким здійснюють навчання на підготовчому відділенні підготовчого факультету:

українська мова та література;
математика;
фізика;
історія України;
англійська мова;
біологія;
хімія;
географія.

Абітурієнт запрошуємо на навчання!