•   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Аспірантура

Не кожна кафедра будь-якого університету має можливість підготовки молодих науковців зі своєї спеціальності. За напрямками кафедри у 1995 р. відкрита аспірантура. На кафедрі ведеться плідна наукова робота з аспірантами, тому для активізації процесу захисту дисертацій керівництво університету подбало про відкриття в Хмельницькому національному університеті спеціалізованої вченої ради К 70.052.03 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності кафедри (2005 р.).
Багато викладачів кафедри захистились за час дії спеціалізованої вченої ради із вказаної спеціальності і на сьогоднішній день працюють на кафедрі (Сиротенко О.П., Захаркевич О.В., Швець Г.С., Буханцова Л.В., Привала В.О., Лущевська О.М., Дітковська О.А., Кошевко Ю.В., Засорнова І.О, Шаран Т.Г.).

Молоді науковці кафедри займаються різноманітними напрямками наукових досліджень, що підтверджують теми захищених дисертацій:
 1. Кулешова Світлана Геннадіївна
  Розробка методу інтерактивного автоматизованого проектування базових конструкцій жіночого легкого одягу з елементами модульного синтезу
 2. Домбровська Оксана Миколаївна
  Метод трансформації контурів конструктивного вузла “пройма-окат” в жіночому легкому одязі базового крою
 3. Засорнов Олександр Сергійович
  Розробка методу і оцінка теплозахисних властивостей матеріалів для спецодягу
 4. Мица Вікторія Василівна
  Удосконалення методу проектування силуетних конструкцій чоловічого піджака
 5. Захаркевич Оксана Василівна
  Розробка методу конструктивного модифікування жіночого легкого одягу з урахуванням властивостей матеріалу
 6. Швець Галина Станіславівна
  Удосконалення методу проектування складчастих поверхонь в конструкціях жіночого поясного одягу
 7. Верхомій Світлана Олександрівна
  Розробка методу структурного синтезу конструкцій асортиментної серії чоловічої сорочки
 8. Базилюк Ельвіра Володимирівна
  Удосконалення процесу градації лекал деталей базових конструкцій жіночих плечових виробів
 9. Сиротенко Оксана Петрівна
  Удосконалення методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень жіночого легкого одягу
 10. Привала Валерій Олександрович
  Розробка технології формування пакетів матеріалів з необхідними водо і вітрозахисними властивостями”
 11. Лущевська Олена Миколаївна
  Удосконалення процесу проектування спеціального одягу для перукарів використанням методу структурного синтезу
 12. Буханцова Людмила Василівна
  Удосконалення процесу формування жіночих головних уборів
 13. Кошевко Юлія Володимирівна
  Удосконалення процесу формування та закріплення форми деталей жіночих головних уборів із тканих матеріалів
 14. Дітковська Олеся Анатоліївна
  Розробка методу визначення та оцінки антропометричних параметрів тіла дівчаток молодшої шкільної групи для проектування одягу
 15. Засорнова Ірина Олександрівна
  Розробка процесу оздоблення вишивкою жіночих костюмів з урахуванням українських народних традицій
 16. Якимчук Олена Володимирівна
  Розробка технології формування деталей головних уборів гідроструминним способом
 17. Шаран Тетяна Григорівна
  Удосконалення виготовлення спецодягу з підвищеними захисними властивостями для робітників металообробних цехів
 18. Кокоячук Юлія Богданівна
 19. Матвійчук Світлана Салманівна
  Удосконалення процесу проектування чоловічих штанів з урахуванням показників технологічності конструкції

На сьогоднішній день в аспірантурі на денній формі навчання за спеціальностями кафедри навчаються: Селезньова Анна, Вовк Юлія (наук. керівник д.т.н., проф. Славінська А.Л.), Батаровська Марина (наук. керівник к.т.н., доцент Кущевський М.О.), Петегерич Сюзанна (наук. керівник д.т.н., проф. Березненко М.П.).

Спеціальність 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів,швейних і трикотажних виробів

В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають диплом про вищу освіту відповідно до обраної наукової спеціальності, як правило, з оцінками ‘’добре’’ та ‘’відмінно’’ на конкурсній дербюджетній основі згідно з планом цільового набору Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
відповідно до угод, які укладаються ХНУ з іншими навчальними, науковими закладами та організаціями;
на підставі індивідуальних контрактів з кандидатами на навчання.

Особи, що бажають вступити в очну або заочну аспірантуру ХНУ, щорічно до 10 вересня подають у відділ докторантури та аспірантури такі обов’язкові документи:
заяву установленої форми з письмовою згодою майбутнього наукового керівника, зав .кафедрою, на якій працює керівник;
особовий листок по обліку кадрів з наклеєною фотокарткою (3х4 або 4х6), одне фото (3 х 4) для посвідчення аспіранта та автобіографію;
список опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають реферат з обраної наукової спеціальності в обсязі 25 друкованих сторінок в палітурці;
копію диплома про вищу освіту (подається з оригіналом);
лист з місця роботи про направлення до цільової аспірантури;
довідку про складання кандидатських іспитів (форма 3.2). Складені канд.іспити зараховуються як вступні;
медичну довідку про стан здоров’я та можливість навчання в аспірантурі з 1 грудня поточного року ( форма 086/У);
паспорт (лише пред’являється).

Навчання в аспірантурі здійснюється за очною та заочною формами. Термін навчання в очній аспірантурі не повинен перевищувати 3 роки, в заочній – 4 роки. Зарахування в аспірантури проводиться з 1 грудня кожного року відповідно до рішення конкурсної комісії.

Всі аспіранти працюють за індивідуальними планами, щорічно звітують про свою роботу над дисертацією та атестуються науковим керівником в травні -на засіданні кафедри , в листопаді – на засіданні Вченої ради факультету. Науковий керівник несе особисту відповідальність за якісне виконання дисертаційної роботи. Аспіранти, які не виконують індивідуальний план роботи, за підсумками негативної атестації, або неявки на атестацію, підлягають відрахуванню встановлений термін.

Науковими керівниками аспірантів можуть бути, як правило, доктори наук, професори, або кандидати наук, доценти, за умови відповідного рішення Вченої ради ХНУ про дозвіл на наукове керівництво аспірантами та здобувачами.

Кожний аспірант у встановлений термін зобов’язаний:

повністю виконати дисертаційні дослідження;
пройти програму підготовки аспіранта та скласти відповідні заліки;
написати та оформити кандидатську дисертацію;
опублікувати 3 наукові статті в наукових фахових виданнях;
пройти попередній захист дисертації на своїй кафедрі;
захистити дисертацію на засіданні відповідної спеціалізованої вченої ради;

Кожний аспірант має право:

на отримання в рамках держбюджетного фінансування щомісячної стипендії в розмірі посадового окладу останнього місця роботи; стипендія виплачується за умови відповідного фінансування Міністерства освіти та науки України;

на щорічні канікули тривалістю 2 календарних місяця (липень та серпень) з виплатою стипендії, які включаються до загального терміну навчання;
на працевлаштування після закінчення аспірантури в тій же організації, яка направила його на навчання;
на включення в педагогічний стаж періоду навчання в очній аспірантурі;
на роботу за сумісництвом відповідно до діючого законодавства, зокрема вести науково-дослідні роботи та викладацьку діяльність в ХНУ.

Аспірантам заочної форми навчання, які успішно виконують річний індивідуальний план роботи, після чергової атестації надається додатково щорічна відпустка за місцем основної роботи із збереженням середньомісячної зарплати тривалістю 30 календарних днів. Крім того, аспіранти заочної форми навчання за їх заявою можуть бути звільнені від основної роботи один день на тиждень протягом чотирьох років підготовки з оплатою цих днів в розмірі 50% від отримуваної заробітної плати. За заявою аспіранта–заочника керівник організації зобов’язаний також надавати йому на четвертому році навчання ще один вільний день на тиждень без збереження заробітної плати.