Навчання на нашій кафедрі може здійснюватися за наступними формами: денна, заочна, дистанційна.

Крім того навчання може бути за скороченою програмою для тих абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста. Для тих хто вже має вищу технічну освіту, мають можливість додатково отримати швейну спеціальність за короткий час(1,5-2 роки).

Студент на базі середньої школи в 4-х річний термін та на базі молодшого спеціаліста у термін 2 роки отримує базову вищу освіту "бакалавр технологій легкої промисловості”.

Правила прийому у 2020 році. - http://prk.khnu.km.ua/pravila_khnu/

При бажанні можна продовжити навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) "Магістр” (1.5 роки).

На даний час підготовку ОКР "Магістр” виконують за спеціалізацією:

 "Художне моделювання, конструювання та технологія швейних виробів"    

    Сфера діяльності випускників кафедри: швейні підприємства різних форм власності, будинки моделей одягу, підприємства легкої промисловості, дизайн-студії пошиття одягу, ательє, авторські майстерні, проектно-конструкторські організації, навчальні заклади професійного спрямування (технікуми, коледжі, професійно-технічних училища тощо).

 Посади, які можуть займати випускники: інженер-конструктор, модельєр-конструктор, інженер-технолог, начальник цеху, керівник групи, інженер-дослідник, керівник науково-дослідної лабораторії, викладач вищих навчальних закладів.

При кафедрі відкрито аспірантуру (бюджетна та контрактна форма), по закінченню якої відбувається захист наукової дисертаційної роботи з присвоєнням вченого звання «кандидат технічних наук».

Для вступу в Хмельницький національний університет на напрям «Технологія виробів легкої промисловості» абітурієнтам необхідно мати сертифікати з незалежного тестування з таких навчальних предметів (мінімальний прохідний бал з усіх предметів - 100 балів):

Бюджетна та контрактна форма навчання

1.     Українська мова та література.

2.     Математика.

3.     Фізика або Хімія або Біологія.

Контрактна форму навчання

1.     Українська мова та література.

2.     Історія України.

3.     Математика або Біологія.

Що потрібно для вступу до Хмельницького національного університету на напрям технологія виробів легкої промисловості

З 13 серпня 2020 року починається прийом документів на 1-ий курс на денну, заочну та дистанційну форми навчання.

Для вступу на перший курс потрібно:

1) Подати заяву про вступ (Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Хмельницького національного університету (далі – заява)  в електронній формі(після школи) (http://ez.osvitavsim.org.ua/).

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: адресу електронної пошти, до якої має доступ; серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ; номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий

Вступник повинен мати такі документи:

 • заява, заповнена особисто вступником
 • копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього
 • копію сертифікату відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2017, 2018, 2019 та 2020 років із наступних предметів:

1) Українська мова та література.

2) Математика.

3) Фізика або Хімія або Біологія.

 • 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 або 12 сторінки);
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • 2 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;
 • копія приписного свідотцтва або військового квитка.
 • копію документів, що засвідчують право вступника на позаконкурсний вступ або першочергове зарахування (при наявності);
 • довідка про можливість отримання “сільського коефіцієнту” (при наявності).

 Для вступу на скорочену форму навчання вступник повинен мати такі документи:

 • заява, заповнена особисто вступником;
 • копія диплому молодшого спеціаліста, і додаток до нього;;
 • 2 копії документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • 2 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;
 • копію сертифікату відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (Українська мова і література);
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.  

Плата за навчання:

Денна форма навчання:

Бакалавр (повна та скорочена форма навчання) - 13 300 грн. за рік. Магістр - 16 800 грн. за рік

Заочна форма навчання:

Бакалавр (повна та скорочена форма навчання) - 8 000 грн. за рік. Магістр - 10 300 грн. за рік

Дистанційна форма навчання:

Бакалавр (повна форма навчання) - 7 300 грн. за рік. Бакалавр (скорочена форма навчання) - 6 600 грн. за рік. Магістр - 10 000 грн. за рік

Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня 2020 року.

 Підготовче відділення ХНУ забезпечує:

 •  ґрунтовну теоретичну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • поглиблення та розширення знань обдарованих випускників загальноосвітніх навчальних закладів із обраного предмету, сприяння свідомому вибору професії;
 •  психологічну адаптацію слухачів до умов та специфіки навчального процесу у ВНЗ;
 •   високу результативність вступу до вищих навчальних закладів.

Навчальний процес здійснюють відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, затверджених кафедрами базових і спеціальних дисциплін та адаптованих згідно із вимогами Державного стандарту повної середньої освіти та Українського центру оцінювання якості освіти. Відповідно до Умов прийому до ВНЗ України у 2018 році та Правил прийому до ХНУ, слухачам підготовчого відділення при вступі на навчання за інженерно-технічними та природничо-математичними напрямами підготовки додають до 10 балів до загального конкурсного балу.

 Термін навчання на підготовчому відділенні не менше 3 місяців, а обсяг аудиторного навантаження не менше за 150 академічних годин. Аналіз роботи підготовчого відділення показав, що щорічно понад 90 % його випускників вступають на навчання до Хмельницького національного університету. Навчаючись на підготовчому відділенні, ви отримаєте якісну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання та підвищите свій рівень знань для подальшого вступу до нашого університету та інших вищих навчальних закладів України.

Ви отримаєте об'єктивну оцінку власних здібностей, випробуєте на собі унікальну систему проходження незалежного оцінювання шляхом пробного тестування. Ваш рівень знань і умінь оцінюють тематичним та підсумковим контролем: протягом навчання слухачі проходять аудиторну підготовку та виконують заплановані контрольні роботи із загальноосвітніх дисциплін. Висококваліфіковані викладачі університету якісно забезпечать навчальний процес у системі підготовчого відділення і нададуть можливість майбутнім абітурієнтам:

 • систематизувати та поглибити одержані знання із загальноосвітніх дисциплін;
 • за тестовими технологіями підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

Слухачами довузівської підготовки можуть стати усі бажаючі з випускників поточного року різних навчальних закладів та громадян, які мають повну загальну середню освіту.

Випускникам підготовчого відділення після закінчення навчання видають посвідчення, яке необхідно подати до приймальної комісії разом із пакетом інших документів.

Перелік предметів, за яким здійснюють навчання на підготовчому відділенні підготовчого факультету:

 • українська мова та література;
 • математика;
 • фізика;
 • історія України;
 • англійська мова;
 • біологія;
 • хімія;
 • географія.

 

More info
Ми в соцмережах
links
Галерея
Контакти
Phone: (0382)777-360 Email: tksv@khnu.km.ua
Кафедра ТКШВ
29001 ХНУ
Інститутська 5