Якісна підготовка фахівців спеціальності «Швейні вироби» неможлива без необхідного методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі технології і конструювання швейних виробів. Тому викладачі кафедри постійно працюють над розробкою та оновленням спеціальних дисциплін, використовуючи сучасні методики їх викладання та впроваджуючи новітні досягнення в галузі швейної промисловості.

Так, за останні 5 років видано 1 монографію (автор – д.т.н., проф. Славінська А.Л) «Основи модульного проектування одягу»; 4 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України: «Побудова лекал деталей одягу різного асортименту», «Методи типового проектування одягу» (автор – д.т.н., проф. Славінська А.Л); «Довідник швейного обладнання провідних фірм» (автори – к.т.н., доценти Бондар К.І., Терещенко Т.Д, ст. викл. Дубач В.С.); «Довідник технологічних послідовностей виготовлення одягу» (автор – к.т.н., доцент Горобчишина В.С.); 3 навчальних посібники з рекомендацією Вченої ради Хмельницького національного університету : «Практикум з конструювання трикотажних виробів» (автори – к.т.н. доценти Кудрявцева Н.В., Краснюк Л.В., інж. Кравчук Н.П.); «Особливості виготовлення, експлуатації та конструювання виробів із хутра та шкіри» (автори – к.т.н., доценти Бохонько О.П., Ярощук О.В, інж. Грипачевська С.В.), «Практикум з технології швейних виробів» (автор – к.т.н. доцент Бондар К.І.).

Для закріплення теоретичних знань, яке відбувається в процесі виконання лабораторних робіт, навчальних практик та курсових проектів, видано 30 методичних розробок. Серед них слід виділити такі як: «Основи роботи в матеріалі» (автори – к.т.н. доценти Троян О.М., Краснюк Л.В.); «Вступ до фаху» (автори – к.т.н., доценти Привала В.О., Троян О.М., Засорнов О.С.); «Основи комп’ютерного дизайну» та «Автоматизовані методи художнього проектування» (автор – к.т.н., доцент Кулешова С.Г.). Лабораторні практикуми з дисциплін: «Основи технічної творчості та патентознавства» (автори – к.т.н., доценти Кущевський М.О., Сарана О.М., Засорнов О.С.); «Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва» (автори – к.т.н., доценти Прошина Н.В., Лозінська С.М.); «Основи стандартизації та управління якістю» (автор – к.т.н., доцент Ярощук О.В.); «Методи і засоби досліджень» (автор – к.т.н., доцент Сарана О.М); «Технологія виготовлення виробів з нових матеріалів» (автор – к.т.н., доцент Терещенко Т.Д.); «Технологія оновлення, ремонту і оздоблення одягу» (автори – к.т.н., доцент Привала В.О., ст. викладач Бабій Н.В.); «Комп’ютерні технології у проектуванні технологічних процесів» (автори – к.т.н., доцент Кущевський М.О., ст. викл. Буханцова Л.В.); «Проектування швейних підприємств» (автор – к.т.н., доцент Поліщук Н.С.); «Основи комп’ютерного конструювання одягу» (автори – к.т.н, доценти Домбровська О.М., Мица В.В.); «Методи та засоби моделювання одягу на індивідуального споживача» (автор – ст. викладач Стоянова О.П.); «Проектування художніх систем одягу» (автори – к.т.н., доценти Краснюк Л.В., Троян О.М, тощо.).

Із організації навчання студентів заочної форми викладачами кафедри підготовлено програми з методичними вказівками і контрольними роботами по всіх дисциплінах та методичні розробки до виконання лабораторних робіт.

По кафедрі також ведеться підготовка студентів дистанційної форми навчання. З метою створення зручних умов для засвоєння навчального матеріалу по кафедрі з усіх дисциплін створено понад 30 модулів дистанційного навчання. Вони включають в себе програму вивчення дисципліни, інформаційні матеріали з тем по кожному модулю, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і курсових проектів та тестові завдання для контролю знань студентів.

Завершальним етапом підготовки майбутніх фахівців швейної промисловості є виконання дипломних проектів. Для забезпечення високого рівня дипломного проектування викладачами кафедри видано 8 методичних розробок за різною тематикою, що враховує підготовку інженерних кадрів швейного виробництва таких спеціалізацій: «Конструювання швейних виробів», «Моделювання швейних виробів», «Технологія швейних виробів».

Кафедра ТКШВ приступила до етапу розробки методичного забезпечення дисциплін за кредитно-трансферною системою навчання. Для всіх спеціальних дисциплін, що вивчаються студентами за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», розроблено робочі програми, проводиться робота з розробки навчально-методичних матеріалів для створення електронного модульного середовища дисциплін і розміщення їх на сайті університету.

More info
Ми в соцмережах
links
Галерея
Контакти
Phone: (0382)777-360 Email: tksv@khnu.km.ua
Кафедра ТКШВ
29001 ХНУ
Інститутська 5