You are currently viewing МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ 2021

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ 2021

 • Категорія запису:Новини
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Шановні науковці!

Хмельницький національний університет інформує Вас, що з 17 по 18 листопада 2021 року проводиться Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості».

Напрями роботи конференції:

 1. Індустрія моди та технології легкої промисловості:
 • художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів;
 • матеріалознавство та технологія текстильних матеріалів;
 • машини та апарати легкої промисловості;
 • проектування взуття і галантерейних виробів.
 1. Прогресивні хімічні та електрохімічні технології:
 • екологічна безпека виробництва
 • ресурсозберігаючі технології.
 1. Інноваційні технології для харчової промисловості:
 • здорове харчування, натуральні технології;
 • основні тренди харчової промисловості;
 • ресурсозберігаючі технології.
 1. Дизайн: тенденції, практика, перспективи:
 • етнодизайн;
 • екодизайн;
 • дизайн-діяльність.
 1. Інтеграція освіти і виробництва:
 • кейс-метод модернізації виробництва;
 • дуальна освіта практичної підготовки фахівців;
 • практика проведення ворк-шопів.

За результатами конференції будуть видані збірники тез доповідей (ISSN 2308-6718).

Для участі у конференції необхідно заповнити заявку за наступним посиланням

https://forms.gle/eoJx7xRdmXWJTkkZA

Шаблон оформлення тез доповідей можна завантажити за посиланням:

http://tksv.khnu.km.ua/inetconf/2021/shablon.docx

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на Web-сторінці за адресою:

 http://tksv.khnu.km.ua/publ/

Мова конференції: українська, російська, англійська.

Термін подання тез – до 5 листопада 2021 року.

Вартість публікації у збірнику БЕЗКОШТОВНА.

Всі учасники конференції отримають електронний варіант збірника у форматі pdf.

Тези повинні бути підготовлені у вигляді готовому до друку.

Мова – українська, російська, англійська. Обсяг – від ДВОХ повних сторінок формату А4.

Шрифт – Times New Roman 14 пт (звичайний), заголовок – великими літерами (Times New Roman, 14 пт, жирний).

Назви таблиць – Times New Roman 10 пт (звичайний).

Відступи: лівий – 25 мм, правий, верхній, нижній – 20 мм.

Індекс УДК у верхньому лівому кутку листа. Посередині аркуша великими літерами друкується назва тез. Справа від назви через один інтервал – ініціали, прізвища авторів, назва закладу. Пропускається один рядок і друкується основний текст.

Інтервал між рядками – 1,0.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Використання таблиць та рисунків має бути мінімальним. Формат таблиць лише книжковий. Сторінки не нумеруються. Посилання на літературне джерело подається у тексті у квадратних дужках, відповідно до номера.

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою.

На e-mail: orgkom_khnu@ukr.net необхідно надіслати: текст тез (обов’язково вказати секцію у правому верхньому куті доповіді).

Файл повинен мати назву: Тези ПрізвищеПершогоАвтора (наприклад: Тези Петренко).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Секція

УДК 687….

НАЗВА ТЕЗ (великими літерами, жирним)

П. Б. ПЕТРЕНКО, О. Л. АВРАМЕНКО

Науковий заклад

Текст тез

Перелік джерел посилання::

1.

2.

СЕРТИФІКАТ ПРО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ НАДАЄТЬСЯ ЗА ВИМОГОЮ УЧАСНИКА

Адреса оргкомітету:

Хмельницький національний університет

29016, м. Хмельницький,

вул. Інститутська, 11,

т.:+38(03822) 2-51-08, +38(067) 749-16-47,

e-mail  orgkom_khnu@ukr.net

Відповідальний координатор:

Захаркевич Оксана Василівна

тел. +38(067)749-16-47 (Viber, Telegram, WhatsApp)