You are currently viewing ВІТАЄМО ІЗ ПЕРЕМОГОЮ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН»

ВІТАЄМО ІЗ ПЕРЕМОГОЮ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН»

  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

8 квітня у Київському національному університеті технологій та дизайну відбулась підсумкова конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей «Дизайн. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого МОН України від 18.04.2017 № 605 та Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей в КНУТД, другий тур конкурсу проводився у 2 етапи. На першому етапі було проведене рецензування конкурсних робіт двома рецензентами, які входили до складу конкурсної комісії. Оцінювання робіт виконували висококваліфіковані фахівці – доктори наук, доктори мистецтвознавства, фахівці з дизайну, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, реставрації із провідних закладів вищої освіти України.

З вітальними словами до учасників конкурсу звернулися: Ганущак-Єфіменко Л.М. – голова оргкомітету конкурсу, д.е.н., професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності КНУТД; Колосніченко М.В. – заступник голови оргкомітету, д.т.н., професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету дизайну КНУТД; Пашкевич К.Л. – заступник голови оргкомітету, д.т.н., професор, професор кафедри ергономіки і дизайну КНУТД. У цьому році на конкурс наукових робіт зі спеціальностей «Дизайн. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» було подано 53 наукові роботи (59 учасників, 47 наукових керівників) з 24 закладів вищої освіти України: – 28 робіт за спеціальністю 022 Дизайн; – 25 робіт за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

У заключному етапі конкурсу прийняло участь 14 наукових робіт, які за результатами оцінювання набрали найвищі бали. Більша частина представлених на конкурс робіт мала публікації (тези, статті), патенти та акти впровадження, що враховувалось при оцінюванні. Представлені на конкурс роботи мали високий науковий рівень і були різноманітні за тематикою. «Інтерпретація українських орнаментальних мотивів засобами змішаних технік у моделюванні жіночого весільного одягу» (автор Ілюк І.В., науковий керівник д. мист., проф. Кротова Т.Ф., КНУТД).

«Художні особливості виробів творчої групи керамічного цеху ВХО «Гуцульщина» як джерело творчості для створення керамічної пластики «Серпневий зорепад» (автор Богдан А.В., науковий керівник к. мист., доц. Кушнір О.В., Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ).

«Стьобання в дизайні костюма: ретроспектива та сучасність» (автор Малищук Т.В., науковий керівник к.т.н., доц. Артеменко М.П., Херсонський національний технічний університет).

«Костюм Вікторіанської епохи як джерело натхнення для розробки сучасних колекцій одягу» (автор Погодіна К.А., науковий керівник к.т.н., доц. Приходько-Кононенко І.О., КНУТД).

«Розробка віртуального стенду для реклами одягу» (автор Педоренко Х.В., науковий керівник к.пед.н., доц. Борисенко Д.В., Українська інженерно-педагогічна академія).

Кафедру технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету у конкурсі представляла наукова робота магістра другого року навчання Глушко Ю.С. «Дизайн-проєктування авторської колекції жіночого одягу «BLOOM» в романтичному стилі», виконана під керівництвом к.т.н., доцента кафедри ТКШВ Краснюк Л. В.

Дана наукова робота була присвячена художньому проєктуванню та виготовленню авторської колекції жіночого одягу за природним джерелом з використанням конструктивно-композиційних ознак романтичного стилю. Автор виконав дослідження характерних ознак романтичного стилю; аналіз конструктивно-композиційного вирішення сучасного одягу в романтичному стилі; розробив класифікації варіантів конструктивно-композиційних рішень сучасного одягу романтичного стилю.

За результатами наукової роботи Глушко Ю.С. були опубліковані стаття у фаховому журналі Art and Design, 2 тез доповідей на Міжнародних конференціях, а також патент України на промисловий зразок. Експериментальні зразки моделей колекції було впроваджені у виробничу діяльність швейного підприємства. А сама колекція пройшла апробацію на Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах молодих дизайнерів одягу.

Це був перший досвід, коли робота магістра кафедри ТКШВ ХНУ приймала участь у Всеукраїнському конкурсі зі спеціальностей «Дизайн. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Але багаторічні творчі і наукові напрацювання дали можливість представити наукову роботу на належному рівні. Наукова робота Глушко Ю.С. «Дизайн-проєктування авторської колекції жіночого одягу «BLOOM» в романтичному стилі» отримала високу оцінку конкурсної комісії і за результати голосування посіла І місце у конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 022 «Дизайн». Щиро вітаємо Юлію Глушко та її наукового керівника – к.т.н, доц. Краснюк Ларису Володимирівну з перемогою та бажаємо подальших успіхів у наукових дослідженнях та творчості!

Олександр Троян,
к.т.н., доцент кафедри технології і
конструювання швейних виробів

Залишити відповідь